Konsultanci

Współpracujemy z grupą wysoko wyspecjalizowanych konsultantów – praktyków którzy definiują problem doradczy i proponują firmę szkoleniową lub doradczą najlepiej realizującą oczekiwania klientów.

Konsultanci:

Piotr Szybka

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Były dowódca okrętu oraz grupy okrętów. Aktualnie zajmuje stanowisko Szefa Logistyki Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej w Gdyni. W działalności zawodowej zajmuje się optymalizacją i organizacją procesów logistycznych (gospodarka magazynowa, remonty maszyn i urządzeń, zaopatrywanie podległych jednostek organizacyjnych). Opracowanie instrukcji organizacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych zgodnie ze standardami BiHP.

Stanisław Dębski

Konsultant ds. informatycznych zintegrowanych systemów zarządzania. Specjalizuje się w przygotowywaniu przedsiębiorstw do wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP (Enterprise Resource Planning), BI (Business intelligence) oraz analizą wymagań. Ponadto zajmuje się szeroko pojętymi analizami controllingowymi (analiza stanów magazynowych, analiza rentowności produktów/klientów).

Anna Rożańska

Specjalista ds. optymalizacji i projektowania przestrzeni magazynowych oraz produkcyjnych. Zajmuje się projektowaniem, optymalizacją wykorzystania przestrzeni produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem efektywności transportu wewnętrznego (długości dróg komunikacyjnych oraz czasu poświęcanego na transport wewnętrzny) oraz wyboru optymalnych technologii składowania (pozwalających zminimalizować koszty).

Ryszard Petrykowski

Ukończył Politechnikę Szczecińską na Wydziale Elektrycznym oraz studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Członek PSML – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki. Pracował kolejno w firmie Pack-Plast jako brand manager, dyrektor ds. Logistyki i Zakupów, potem przez dziewięć lat w Wurth Polska jako dyrektor Zakupów i Logistyki. W 2008 roku pełnił funkcję członka zarządu ds. logistyki w COMPLEX S.A. Główne osiągnięcia zawodowe to projekty zmian procesów magazynowych w oparciu o wdrożenia systemów SKM (WMS). Wysoka produktywność pracowników magazynowych, doskonałe parametry dostępności towarów oraz jakości serwisu. Wprowadzenie wielu rozwiązań związanych z optymalizacja procesów zakupowych przy dużym zróżnicowaniu źródeł zakupów. Publikuje w prasie branżowej, wielokrotny prelegent konferencji logistycznych.

Artur Pawłowski

Doświadczony menedżer, praktyk zarządzania, konsultant i wykładowca. W latach 1994-2008 pełnił szereg funkcji w biznesie – Prezesa Zarządu / WKRA SA /, członka zarządu / MS Stolica /, dyrektora zarządzającego / INTERAK SA /, dyrektora personalnego / Ruch SA, Rema 1000, Krośnieńskie Huty Szkła SA /. Przez cały okres niezależnie od tego cały czas prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami w szkołach zarządzania, a także jako trener/wykładowca w różnych firmach. Jest autorem podręcznika/skryptu z zakresu HR, wielu projektów konsultingowych prowadzonych na zlecenie zewnętrznych firm HR. Był członkiem wielu rad nadzorczych, szefem zespołu doradców Ministra Edukacji, doradcą w NFI.

Kazimierz Dmowski

b. dyrektor biura i administracyjny Toyota Motor Poland. Specjalista, trener i konsultant w zakresie szkoleń dotyczących zarządzania biurem, flotą samochodową, administrowaniem majątkiem firmy, redukcji strat.

Piotr Kowerdej

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – prawnik, doradca podatkowy, specjalista z zakresie podatku VAT. Trener i konsultant z wieloletnim doświadczeniem.

Arkadiusz Szeląg

Kancelaria Biegłych Rewidentów. Doradca podatkowy. Specjalista w zakresie podatku CIT i PIT.

Tadeusz Rachowski

Absolwent Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Były konsultant Polskiego Centrum Produktywności w Warszawie. W latach 1996-98 prowadził szkolenia i wspierał wdrażanie Programów Poprawy Produktywności i Jakości – m.in. w rzeszowskim Zelmerze i Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych. Obecnie wspiera programy wdrażania pracy zespołowej. Specjalizuje się we wdrażaniu „Praktyk 5S”, Małych Grup Innowacyjnych, Kół Jakości i innych metod pracy zespołowej oraz systemów obniżki kosztów opartych na tych metodach.

Rafał Jaskólski

Trener, konsultant – posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z takimi firmami jak Rummler Branche, OPENavigators czy ABB. W swoich szkoleniach wykorzystuje metodologię Project Management Institute. Przedstawia podejście do Zarządzania Projektami jako element sprawnego zarządzania w zmiennym środowisku biznesowym. W swoich szkoleniach przedstawia również korelacje pomiędzy metodologią zarządzania projektami a zarządzania procesami.

Monika Iwaniec

Międzynarodowy Trener Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie, Międzynarodowy Specjalista Inżynierii Finansowej Ecole Superieure de Commerce in France and the University of Strathclyde, Scotland , Dyplom Mastere (MBA), Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydz. Zarządzania i Marketingu oraz Finansów i Bankowości; Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Handlowej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej; Licencjonowany audytor wewnętrzny; doradca-konsultant, trener z zakresu finansów, podatków, płac, zarządzania firmą. Od 1998 r właściciel firmy finansowo-konsultingowej; Od 1995 r praca na stanowiskach kierowniczych (m.in. Prezes ogólnopolskiej firmy, Dyrektor). Główne obszary działalności i specjalizacje: Zarządzanie; Obsługa finansowa i doradcza, podatkowo-kadrowa w ponad 150 firmach na terenie kraju oraz urzędach miast i gmin; Autorka wielu projektów inwestycyjnych, biznes planów, studium wykonalności inwestycji; Restrukturyzacje firm – od organizacji do kontroli wyników; Przygotowywanie i wdrażanie strategii, ścieżek audytu, wartościowania stanowisk pracy, systemu ocen pracowników, systemów motywacyjnych, systemów wczesnego ostrzegania przed kryzysem w firmie i in systemów wspomagających zarządzanie firmą; Obecnie doktorant na Akademii Ekonomicznej i aplikant na biegłego rewidenta.

Bartłomiej Bliski

Trener, konsultant logistyki i magazynowania. Absolwent Herriot – Watt University Edynburg. Kierunek: Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw, ukończony z tytułem magister logistyki. Kierownik działu Archiwizacji Advanced Data Services Glasgow. Członek Instytutu Logistyki i Transportu Wielkiej Brytanii.

Małgorzata Roszkiewicz

Profesor SGH. Specjalizuje się w szkoleniach dla przedsiębiorstw w zakresie prognozowania i planowania sprzedaży oraz narzędzi statystycznych w analizach marketingowych.

Mec. Jerzy Kozłowski

Prawnik, ekonomista. Wieloletnia praktyka doradcza w kancelariach i bankach. Prowadzi i nadzoruje procedury kontraktowe oraz procesy inwestycyjne, jako doradca zarządów i członek rad nadzorczych wielu przedsiębiorstw.

Marcin Bednarski

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych m. st. Warszawy, specjalista ds. Zamówień Publicznych.

Norbert Poliński

Absolwent prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Łódzkiego, laureat konkursu „Wojna o fotele” organizowanego przez tygodnik „WPROST”. Redaktor naczelny czasopisma biznesowego ukierunkowanego na fundusze europejskie i systemy zarządzania „Eurofirma Polska” oraz portalu przyjaznego przedsiębiorcy “eurofirma.pl”. Zarządza vortalem prawniczym „Mojeprawo.pl”. Pracował jako Dyrektor ds. Public Relations Europejskiego Centrum Doradztwa, Zarządzał Programem Promocji i Rozwoju Firm „Eurofirma” współorganizowanym wraz z Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Prezes i trener wewnętrzny Stowarzyszenia Primus Inter Pares. Pomysłodawca projektu promocji gmin polskich „Eurogmina”. Założyciel Centrum Doradztwa Personalnego. Jest konsultantem z zakresu motywacji pracownika, rekrutacji oraz komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Robert Buszta

Trener, konsultant. Specjalizuje się w rozwoju indywidualnym pracowników. Prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie rozwoju osobistego. Wykorzystuje w pracy z managerami i pracownikami wiedzę z zakresu Inteligencji Emocjonalnej (Boyatzis, Goleman, Mayer, Caruso). Zajmuje się także diagnozą potencjału indywidualnego (psychologia różnic indywidualnych) – wykorzystując takie narzędzia jak: INSIGHTS, Extended DISC, Autoportret Psychologiczny Oldham`a i Morris. Ponadto zajmuje się doradztwem organizacyjnym w zakresie rozwoju Działów HR, działów sprzedaży, badania kultury i stylów zarządzania, opinii i satysfakcji pracowników.

Sławomir J. Wróblewski

Politolog i dziennikarz. W latach 1997-1999 ekspert Unii Europejskiej w programie pomocowym Phare TOURIN (Menedżer Marki Turystyka Biznesowa), był odpowiedzialny za rozwój ofert polskiej branży turystycznej w obszarze konferencji i kongresów, targów i wystaw, imprez motywacyjnych (incentive). Wcześniej pełnił funkcję wicekonsula i dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Chicago. Współzałożyciel, pierwszy prezes a aktualnie sekretarz generalny Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Prezes Meetings Management – firmy będącej profesjonalnym organizatorem kongresów i konferencji oraz firmy wydawniczej i doradczej w zakresie branży spotkań. Autor i wydawca Katalogów Obiektów i Usług Konferencyjnych „Konferencje w Polsce”, Organizator Targów Obiektów i Usług Konferencyjno-Szkoleniowych CEE BTF, Targów Imprez i Podróży „Adrenalina” oraz Środkowoeuropejskiego Forum Ekonomicznego.

Marek Pawłowski

Prezes Zarządu a także trener i konsultant European Training Center. Wcześniej związany z firmami szkoleniowo-konferencyjnymi: Limes Centrum (dyrektor generalny, trener), Meetings Management (dyrektor PR, konsultant), Ars Nobile (właściciel, trener). Absolwent Akademii Świętokrzyskiej. Organizator, koordynator i moderator wielu szkoleń, mega seminariów, konferencji biznesowych, naukowych i prasowych, eventów, projektów marketingowych i PR. Rzecznik prasowy firm i przedsięwzięć dla biznesu i sektora NGO. Specjalizacja trenerska: profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje, sztuka wywierania wpływu, wystąpienia publiczne, sztuka prezentacji, komunikacja i perswazja, asertywność i stres menedżerski, zarządzanie biurem, zarządzanie czasem, budowanie zespołu i motywowanie, warsztat skutecznego kierowania, rozwiązywanie konfliktów w zespole. Przekazuje wiedzę w sposób przyjazny i przystępny dla słuchaczy, oparty na praktycznych przykładach. Posiada umiejętności w zakresie przygotowywania i prowadzenia prezentacji, sporządzania materiałów szkoleniowych oraz dostosowywania metod treningowych do potrzeb grupy.

Sławomir Śliwiński

Licencjonowany trener Tracy College International od ponad 12 lat. W 1996 jako Dyrektor Departamentu Rekrutacji, uczestniczył we wprowadzeniu licencji Tracy College do Polski. Doświadczenie dydaktyczne zaczął zbierać już od 1986 roku, gdzie w Republice Federalnej Niemiec był na stanowisku menedżera budowy hamburskiego oddziału Deutsche Vermoegungsberatung AG. Jest autorem własnego programu szkoleniowego „Studium doskonalenia osobowości” dla osób, podejmujących decyzję o zmianie zwodu i kwalifikacji. Daje skuteczne narzędzia pomagające w odnalezieniu się w nowych warunkach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla zespołów i osób indywidualnych. Główne tematy zajęć to: Przygotowanie i wdrażanie nowych kadr pracowników, Budowa zespołu i zarządzanie, Efektywna komunikacja w zespołach, Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwiązywanie konfliktów w zespołach, Przywództwo w zespole – techniki zarządzania, Planowanie i zarządzanie czasem, Techniki radzenia sobie ze stresem, Sprzedaż i marketing, Techniki negocjacyjne, Coaching i Mentoring oraz Trening trenerów. Od 2006 roku Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w European Training Center.

Katarzyna Porembska

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada bogate doświadczenie w tzw. „technikach miękkich” poparte 10-letnią praktyką zawodową oraz w prowadzeniu szkoleń i programów doradczych dla firm w zakresie: kierowania zespołami, oceny pracowniczej, audytów personalnych, systemów motywacyjnych, badań marketingowych i analizy rynku, coachingu. Specjalizuje się w tworzeniu programów szkoleniowych oraz organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych (wewnętrznych dla firm) w zakresie: Umiejętności Menedżerskich, Kierowania, Zarządzania, Budowy Zespołu, Profesjonalnych Technik Sprzedaży, Profesjonalnej Obsługi Klienta, Negocjacji, Rozwiązywania Konfliktów, Asertywności, Wystąpień Publicznych i Prezentacji, Sztuki Wywierania Wpływu, Komunikacji i Motywacji. Prowadząc szkolenia skupia się na skutecznych technikach i narzędziach oraz na sprawdzonych w biznesie rozwiązaniach i dobrych praktykach, co znajduje potwierdzenie w najwyższych notach wystawianych przez uczestników.

Maciej Grzeszyk

Trener praktyk z 15-letnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Współpracował jako trener z najlepszymi organizacjami szkoleniowymi na świecie m.in.: Zig Ziglar Training i Dale Carnegie Training. Obecnie jest dyrektorem ds. sprzedaży i rozwoju w Europejskim Centrum Szkoleń. Jest trenerem i konsultantem w zakresie przywództwa, motywacji, budowania zespołów, stylów kierowania i sprzedaży. W szkoleniach kładzie nacisk na integrację zespołu i właściwe procesy wewnątrz grupowe. Uzyskuje bardzo wysokie oceny uczestników szkoleń za atmosferę i jakość prowadzonych zajęć. Szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem ćwiczeń i elementów pozwalających na praktykowanie nabywanych umiejętności.

Nasi Klienci