Mediacje biznesowe i pracownicze

Rozwiązywanie konfliktów

(między kontrahentami biznesowymi, zespołami, kadrą zarządzającą)

Celem procesu budowy lub usprawnienia systemu zarządzania konfliktami jest stworzenie oszczędnych, wydajnych i powszechnie akceptowanych zasad postępowania oraz zmniejszenie częstości występowania konfliktów.

Rodzaje konfliktów – obszary naszego działania:

 • Konflikty pomiędzy pracownikami wszelkiego szczebla
 • Nieporozumienia pomiędzy pracownikami i ich szefami dotyczące spraw takich jak ocena pracy, dyscyplina, organizacja pracy, zachowania niepożądane w miejscu pracy itp.
 • Konflikty pomiędzy zespołami
 • Konflikty wewnątrz zespołów
 • Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne
 • Przewlekłe konflikty pomiędzy menadżerami każdego szczebla zarządzania
 • Spory pomiędzy firmami / instytucjami
 • Sprawy sporne związane z brakiem satysfakcji klienta

W ramach usługi doradczej proponujemy:

 1. rozwiązywanie obecnych konfliktów poprzez mediacje
 2. usprawnienia procedur zarządzania konfliktami i rozwiązywania sporów pomiędzy: pracownikami, członkami zarządu, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pracowniczymi, z klientami i kontrahentami lub z innymi organizacjami.

Ad. 1

Pomagamy przejść przez sytuację konfliktu i kryzysu poprzez znalezienie i zrealizowanie najlepszego, najbardziej adekwatnego dla jej sytuacji rozwiązania. Jesteśmy praktykami biznesu – mamy wieloletnie doświadczenia pracy w strukturach przedsiębiorstw. Znamy od środka problemy korporacji, rozumiemy genezę powstawania konfliktów i wiemy, jakie błędy mogą pojawiać się przy podejmowaniu trudnych decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Wkraczając w sytuację konfliktu:

 • pomagamy stronom określić ich problemy, stanowiska i potrzeby
 • wdrażamy proces w wyniku, którego wypracowane są rozwiązania umożliwiające porozumienie w zgodzie z procedurami i polityką firmy.
 • proponujemy czynne uczestnictwo w mediacjach.
 • naszym celem jest dodatkowo wypracowanie sposobów dochodzenia do porozumienia w przyszłości, przy ewentualnych nowych konfliktach, bez pomocy strony trzeciej
 • pomagamy budować kulturę otwartej i konstruktywnej komunikacji w firmie

Ad. 2

Kroki wdrożenia procedur zarządzania konfliktami:

Zazwyczaj proponujemy 10 kroków działania w ścisłej współpracy z wewnętrznym zespołem projektowym:

 1. Zidentyfikowanie dotychczasowych sporów i diagnoza ich przyczyn
 2. Przegląd obecnych procedur zarządzania konfliktami i ocena ich efektywności
 3. Określenie dostępnych narządzi zarządzania konfliktami (coaching, doradztwo, konsultacje, negocjacje, mediacja, moderowanie sesji rozwiązywania problemów, panele dyskusyjne, itp.)
 4. Zaprojektowanie procedur adekwatnych do pojawiających się problemów
 5. Konsultacje wewnętrzne projektu systemu (wewnętrzni odbiorcy, zarząd, prawnicy, itp.)
 6. Opracowanie planu wdrożenia
 7. Zidentyfikowanie nowych kompetencji i szkolenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie systemu
 8. Uzyskanie akceptacji systemu wśród potencjalnych użytkowników
 9. Wdrożenie, ewaluacja, ewentualne zmiany
 10. Szkolenia pracowników w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Nasi Klienci